Kurzorom si vyberte bytový dom, poschodie, kliknite a vyberte si Váš nový byt.

Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test
Bytový dom A1 / Byt A1.I.1 - 2 izbový byt Byt A1 1NP 1
Bytový dom A1 / Byt A1.I.2 - 3 izbový byt Byt A1 1NP 2
Bytový dom A1 / Byt A1.I.3 - 3 izbový byt Byt A1 1NP 3
Bytový dom A1 / Byt A1.I.4 - 2 izbový byt Byt A1 1NP 4

Predaný - Byt A1.I.1 / 48,14 m2

Predaný - Byt A1.I.2 / 97,98 m2

Predaný - Byt A1.I.3 / 97,98 m2

Predaný - Byt A1.I.4 / 53,82 m2

Bytový dom A1 / Byt A1.II.1 - 2 izbový byt Byt A1 2NP 1
Bytový dom A1 / Byt A1.II.2 - 3 izbový byt Byt A1 2NP 2
Bytový dom A1 / Byt A1.II.3 - 3 izbový byt Byt A1 2NP 3
Bytový dom A1 / Byt A1.II.4 - 2 izbový byt Byt A1 2NP 4

Predaný - Byt A1.II.1 / 56,02 m2

Predaný - Byt A1.II.2 / 72,09 m2

Predaný - Byt A1.II.3 / 72,09 m2

Predaný - Byt A1.II.4 / 58,99 m2

Bytový dom A1 / Byt A1.III.1 - 2 izbový byt Byt A1 3NP 1
Bytový dom A1 / Byt A1.III.2 - 3 izbový byt Byt A1 3NP 2
Bytový dom A1 / Byt A1.III.3 - 3 izbový byt Byt A1 3NP 3
Bytový dom A1 / Byt A1.III.4 - 2 izbový byt Byt A1 3NP 4

Predaný - Byt A1.III.1 / 59,07 m2

Predaný - Byt A1.III.2 / 72,09 m2

Predaný - Byt A1.III.3 / 72,09 m2

Predaný - Byt A1.III.4 / 55,94 m2

Bytový dom A1 / Byt A1.IV.1 - 3 izbový byt Byt A1 4NP 1
Bytový dom A1 / Byt A1.IV.2 - 3 izbový byt Byt A1 4NP 2

Predaný - Byt A1.IV.1 / 112,40 m2

Predaný - Byt A1.IV.2 / 112,22 m2

Bytový dom A2 / Byt A2.I.1 - 2 izbový byt Byt A2 1NP 1
Bytový dom A2 / Byt A2.I.2 - 3 izbový byt Byt A2 1NP 2
Bytový dom A2 / Byt A2.I.3 - 3 izbový byt Byt A2 1NP 3
Bytový dom A2 / Byt A2.I.4 - 2 izbový byt Byt A2 1NP 4

Predaný - Byt A2.I.1 / 48,14 m2

Predaný - Byt A2.I.2 / 97,98 m2

Predaný - Byt A2.I.3 / 97,98 m2

Predaný - Byt A2.I.4 / 53,82 m2

Bytový dom A2 / Byt A2.II.1 - 2 izbový byt Byt A2 2NP 1
Bytový dom A2 / Byt A2.II.2 - 3 izbový byt Byt A2 2NP 2
Bytový dom A2 / Byt A2.II.3 - 3 izbový byt Byt A2 2NP 3
Bytový dom A2 / Byt A2.II.4 - 2 izbový byt Byt A2 2NP 4

Predaný - Byt A2.II.1 / 56,02 m2

Predaný - Byt A2.II.2 / 72,09 m2

Predaný - Byt A2.II.3 / 72,09 m2

Predaný - Byt A2.II.4 / 58,99 m2

Bytový dom A2 / Byt A2.III.1 - 2 izbový byt Byt A2 3NP 1
Bytový dom A2 / Byt A2.III.2 - 3 izbový byt Byt A2 3NP 2
Bytový dom A2 / Byt A2.III.3 - 3 izbový byt Byt A2 3NP 3
Bytový dom A2 / Byt A2.III.4 - 2 izbový byt Byt A2 3NP 4

Predaný - Byt A2.III.1 / 59,07 m2

Predaný - Byt A2.III.2 / 72,09 m2

Predaný - Byt A2.III.3 / 72,09 m2

Predaný - Byt A2.III.4 / 55,94 m2

Bytový dom A2 / Byt A2.IV.1 - 3 izbový byt Byt A2 4NP 1
Bytový dom A2 / Byt A2.IV.2 - 3 izbový byt Byt A2 4NP 2

Predaný - Byt A2.IV.1 / 112,40 m2

Predaný - Byt A2.IV.2 / 112,32 m2

Bytový dom A3 / Byt A3.I.1 - 2 izbový byt Byt A3 1NP 1
Bytový dom A3 / Byt A3.I.2 - 3 izbový byt Byt A3 1NP 2
Bytový dom A3 / Byt A3.I.3 - 3 izbový byt Byt A3 1NP 3
Bytový dom A3 / Byt A3.I.4 - 2 izbový byt Byt A3 1NP 4

Predaný - Byt A3.I.1 / 48,14 m2

Predaný - Byt A3.I.2 / 97,98 m2

Predaný - Byt A3.I.3 / 97,98 m2

Predaný - Byt A3.I.4 / 48,14 m2

Bytový dom A3 / Byt A3.II.1 - 2 izbový byt Byt A3 2NP 1
Bytový dom A3 / Byt A3.II.2 - 3 izbový byt Byt A3 2NP 2
Bytový dom A3 / Byt A3.II.3 - 3 izbový byt Byt A3 2NP 3
Bytový dom A3 / Byt A3.II.4 - 2 izbový byt Byt A3 2NP 4

Predaný - Byt A3.II.1 / 56,02 m2

Predaný - Byt A3.II.2 / 72,09 m2

Predaný - Byt A3.II.3 / 72,09 m2

Predaný - Byt A3.II.4 / 58,99 m2

Bytový dom A3 / Byt A3.III.1 - 2 izbový byt Byt A3 3NP 1
Bytový dom A3 / Byt A3.III.2 - 3 izbový byt Byt A3 3NP 2
Bytový dom A3 / Byt A3.III.3 - 3 izbový byt Byt A3 3NP 3
Bytový dom A3 / Byt A3.III.4 - 2 izbový byt Byt A3 3NP 4

Predaný - Byt A3.III.1 / 59,07 m2

Predaný - Byt A3.III.2 / 72,09 m2

Predaný - Byt A3.III.3 / 72,09 m2

Predaný - Byt A3.III.4 / 55,94 m2

Bytový dom A3 / Byt A3.IV.1 - 3 izbový byt Byt A3 4NP 1
Bytový dom A3 / Byt A3.IV.2 - 3 izbový byt Byt A3 4NP 2

Predaný - Byt A3.IV.1 / 112,40 m2

Predaný - Byt A3.IV.2 / 112,22 m2

Bytový dom A4 / Byt A4.I.1 - 2 izbový byt Byt A4 1NP 1
Bytový dom A4 / Byt A4.I.2 - 3 izbový byt Byt A4 1NP 2
Bytový dom A4 / Byt A4.I.3 - 3 izbový byt Byt A4 1NP 3
Bytový dom A4 / Byt A4.I.4 - 2 izbový byt Byt A4 1NP 4

Predaný - Byt A4.I.1 / 53,76 m2

Predaný - Byt A4.I.2 / 97,98 m2

Predaný - Byt A4.I.3 / 97,98 m2

Predaný - Byt A4.I.4 / 55,66 m2

Bytový dom A4 / Byt A4.II.1 - 2 izbový byt Byt A4 2NP 1
Bytový dom A4 / Byt A4.II.2 - 3 izbový byt Byt A4 2NP 2
Bytový dom A4 / Byt A4.II.3 - 3 izbový byt Byt A4 2NP 3
Bytový dom A4 / Byt A4.II.4 - 2 izbový byt Byt A4 2NP 4

Predaný - Byt A4.II.1 / 56,02 m2

Predaný - Byt A4.II.2 / 78,54 m2

Predaný - Byt A4.II.3 / 74,08 m2

Predaný - Byt A4.II.4 / 58,99 m2

Bytový dom A4 / Byt A4.III.1 - 2 izbový byt Byt A4 3NP 1
Bytový dom A4 / Byt A4.III.2 - 3 izbový byt Byt A4 3NP 2
Bytový dom A4 / Byt A4.III.3 - 3 izbový byt Byt A4 3NP 3
Bytový dom A4 / Byt A4.III.4 - 2 izbový byt Byt A4 3NP 4

Predaný - Byt A4.III.1 / 59,07 m2

Predaný - Byt A4.III.2 / 74,08 m2

Predaný - Byt A4.III.3 / 78,54 m2

Predaný - Byt A4.III.4 / 57,78 m2

Bytový dom A4 / Byt A4.IV.1 - 3 izbový byt Byt A4 4NP 1
Bytový dom A4 / Byt A4.IV.2 - 3 izbový byt Byt A4 4NP 2

Predaný - Byt A4.IV.1 / 112,30 m2

Predaný - Byt A4.IV.2 / 112,27 m2

Bytový dom B1 / Byt B1.I.1 - 4 izbový byt Byt B1 1NP 1
Bytový dom B1 / Byt B1.I.2 - 4 izbový byt Byt B1 1NP 2
Bytový dom B1 / Byt B1.I.3 - 2 izbový byt Byt B1 1NP 3
Bytový dom B1 / Byt B1.I.4 - 3 izbový byt Byt B1 1NP 4
Bytový dom B1 / Byt B1.I.5 - 4 izbový byt Byt B1 1NP 5
Bytový dom B1 / Byt B1.I.6 - 2 izbový byt Byt B1 1NP 6

Predaný - Byt B1.I.1 / 108,50 m2

Predaný - Byt B1.I.2 / 94,85 m2

Predaný - Byt B1.I.3 / 46,56 m2

Predaný - Byt B1.I.4 / 69,97 m2

Predaný - Byt B1.I.5 / 82,29 m2

Predaný - Byt B1.I.6 / 51,73 m2

Bytový dom B1 / Byt B1.II.1 - 4 izbový byt Byt B1 2NP 1
Bytový dom B1 / Byt B1.II.2 - 4 izbový byt Byt B1 2NP 2
Bytový dom B1 / Byt B1.II.3 - 3 izbový byt Byt B1 2NP 3
Bytový dom B1 / Byt B1.II.4 - 3 izbový byt Byt B1 2NP 4
Bytový dom B1 / Byt B1.II.5 - 4 izbový byt Byt B1 2NP 5
Bytový dom B1 / Byt B1.II.6 - 2 izbový byt Byt B1 2NP 6

Predaný - Byt B1.II.1 / 108,69 m2

Predaný - Byt B1.II.2 / 98,85 m2

Predaný - Byt B1.II.3 / 79,05 m2

Predaný - Byt B1.II.4 / 72,67 m2

Predaný - Byt B1.II.5 / 86,41 m2

Predaný - Byt B1.II.6 / 51,73 m2

Bytový dom B1 / Byt B1.III.1 - 4 izbový byt Byt B1 3NP 1
Bytový dom B1 / Byt B1.III.2 - 4 izbový byt Byt B1 3NP 2
Bytový dom B1 / Byt B1.III.3 - 3 izbový byt Byt B1 3NP 3
Bytový dom B1 / Byt B1.III.4 - 3 izbový byt Byt B1 3NP 4
Bytový dom B1 / Byt B1.III.5 - 4 izbový byt Byt B1 3NP 5
Bytový dom B1 / Byt B1.III.6 - 2 izbový byt Byt B1 3NP 6

Predaný - Byt B1.III.1 / 108,50 m2

Predaný - Byt B1.III.2 / 98,85 m2

Predaný - Byt B1.III.3 / 79,05 m2

Predaný - Byt B1.III.4 / 72,67 m2

Predaný - Byt B1.III.5 / 82,29 m2

Predaný - Byt B1.III.6 / 51,73 m2

Bytový dom B1 / Byt B1.IV.1 - 2 izbový byt Byt B1 4NP 1
Bytový dom B1 / Byt B1.IV.2 - 3 izbový byt Byt B1 4NP 2
Bytový dom B1 / Byt B1.IV.3 - 3 izbový byt Byt B1 4NP 3
Bytový dom B1 / Byt B1.IV.4 - 3 izbový byt Byt B1 4NP 4
Bytový dom B1 / Byt B1.IV.5 - 2 izbový byt Byt B1 4NP 5

Predaný - Byt B1.IV.1 / 69,84 m2

Predaný - Byt B1.IV.2 / 108,46 m2

Predaný - Byt B1.IV.3 / 77,62 m2

Predaný - Byt B1.IV.4 / 98,25 m2

Predaný - Byt B1.IV.5 / 85,69 m2

Bytový dom B2 / Byt B2.I.1 - 4 izbový byt Byt B2 1NP 1
Bytový dom B2 / Byt B2.I.2 - 4 izbový byt Byt B2 1NP 2
Bytový dom B2 / Byt B2.I.3 - 2 izbový byt Byt B2 1NP 3
Bytový dom B2 / Byt B2.I.4 - 3 izbový byt Byt B2 1NP 4
Bytový dom B2 / Byt B2.I.5 - 4 izbový byt Byt B2 1NP 5
Bytový dom B2 / Byt B2.I.6 - 2 izbový byt Byt B2 1NP 6

Predaný - Byt B2.I.1 / 108,50 m2

Predaný - Byt B2.I.2 / 94,85 m2

Predaný - Byt B2.I.3 / 46,56 m2

Predaný - Byt B2.I.4 / 69,97 m2

Predaný - Byt B2.I.5 / 82,29 m2

Predaný - Byt B2.I.6 / 51,73 m2

Bytový dom B2 / Byt B2.II.1 - 4 izbový byt Byt B2 2NP 1
Bytový dom B2 / Byt B2.II.2 - 4 izbový byt Byt B2 2NP 2
Bytový dom B2 / Byt B2.II.3 - 3 izbový byt Byt B2 2NP 3
Bytový dom B2 / Byt B2.II.4 - 3 izbový byt Byt B2 2NP 4
Bytový dom B2 / Byt B2.II.5 - 4 izbový byt Byt B2 2NP 5
Bytový dom B2 / Byt B2.II.6 - 2 izbový byt Byt B2 2NP 6

Predaný - Byt B2.II.1 / 108,69 m2

Predaný - Byt B2.II.2 / 98,85 m2

Predaný - Byt B2.II.3 / 79,05 m2

Predaný - Byt B2.II.4 / 72,67 m2

Predaný - Byt B2.II.5 / 86,41 m2

Predaný - Byt B2.II.6 / 51,68 m2

Bytový dom B2 / Byt B2.III.1 - 4 izbový byt Byt B2 3NP 1
Bytový dom B2 / Byt B2.III.2 - 4 izbový byt Byt B2 3NP 2
Bytový dom B2 / Byt B2.III.3 - 3 izbový byt Byt B2 3NP 3
Bytový dom B2 / Byt B2.III.4 - 3 izbový byt Byt B2 3NP 4
Bytový dom B2 / Byt B2.III.5 - 4 izbový byt Byt B2 3NP 5
Bytový dom B2 / Byt B2.III.6 - 2 izbový byt Byt B2 3NP 6

Predaný - Byt B2.III.1 / 108,50 m2

Predaný - Byt B2.III.2 / 98,85 m2

Predaný - Byt B2.III.3 / 81,27 m2

Predaný - Byt B2.III.4 / 72,67 m2

Predaný - Byt B2.III.5 / 82,29 m2

Predaný - Byt B2.III.6 / 51,73 m2

Bytový dom B2 / Byt B2.IV.1 - 2 izbový byt Byt B2 4NP 1
Bytový dom B2 / Byt B2.IV.2 - 3 izbový byt Byt B2 4NP 2
Bytový dom B2 / Byt B2.IV.3 - 3 izbový byt Byt B2 4NP 3
Bytový dom B2 / Byt B2.IV.4 - 3 izbový byt Byt B2 4NP 4
Bytový dom B2 / Byt B2.IV.5 - 2 izbový byt Byt B2 4NP 5

Predaný - Byt B2.IV.1 / 69,84 m2

Predaný - Byt B2.IV.2 / 108,46 m2

Predaný - Byt B2.IV.3 / 77,62 m2

Predaný - Byt B2.IV.4 / 98,25 m2

Predaný - Byt B2.IV.5 / 85,69 m2

Bytový dom B3 / Byt B3.I.1 - 4 izbový byt Byt B3 1NP 1
Bytový dom B3 / Byt B3.I.2 - 4 izbový byt Byt B3 1NP 2
Byt
Bytový dom B3 / Byt B3.I.3 - 3 izbový byt Byt B3 1NP 3
Bytový dom B3 / Byt B3.I.4 - 3 izbový byt Byt B3 1NP 4
Bytový dom B3 / Byt B3.I.5 - 4 izbový byt Byt B3 1NP 5
Bytový dom B3 / Byt B3.I.6 - 2 izbový byt Byt B3 1NP 6

Predaný - Byt B3.I.1 / 112,49 m2

Voľný - Byt B3.I.2 / 94,87 m2 - 132 666 € s DPH

Predaný - Byt B3.I.3 / 79,35 m2

Rezervovaný - Byt B3.I.4 / 69,86 m2

Predaný - Byt B3.I.5 / 78,85 m2

Predaný - Byt B3.I.6 / 51,68 m2

Bytový dom B3 / Byt B3.II.1 - 4 izbový byt Byt B3 2NP 1
Byt
Bytový dom B3 / Byt B3.II.2 - 4 izbový byt Byt B3 2NP 2
Bytový dom B3 / Byt B3.II.3 - 3 izbový byt Byt B3 2NP 3
Bytový dom B3 / Byt B3.II.4 - 3 izbový byt Byt B3 2NP 4
Bytový dom B3 / Byt B3.II.5 - 4 izbový byt Byt B3 2NP 5
Bytový dom B3 / Byt B3.II.6 - 2 izbový byt Byt B3 2NP 6

Voľný - Byt B3.II.1 / 112,49 m2 - 157 948 € s DPH

Predaný - Byt B3.II.2 / 98,75 m2

Predaný - Byt B3.II.3 / 81,27 m2

Predaný - Byt B3.II.4 / 74,75 m2

Predaný - Byt B3.II.5 / 83,28 m2

Predaný - Byt B3.II.6 / 51,68 m2

Bytový dom B3 / Byt B3.III.1 - 4 izbový byt Byt B3 3NP 1
Byt
Bytový dom B3 / Byt B3.III.2 - 4 izbový byt Byt B3 3NP 2
Byt
Bytový dom B3 / Byt B3.III.3 - 3 izbový byt Byt B3 3NP 3
Bytový dom B3 / Byt B3.III.4 - 3 izbový byt Byt B3 3NP 4
Bytový dom B3 / Byt B3.III.5 - 4 izbový byt Byt B3 3NP 5
Bytový dom B3 / Byt B3.III.6 - 2 izbový byt Byt B3 3NP 6

Voľný - Byt B3.III.1 / 112.49 m2 - 162 141 € s DPH

Voľný - Byt B3.III.2 / 98,56 m2 - 139 832 € s DPH

Predaný - Byt B3.III.3 / 79,35 m2

Predaný - Byt B3.III.4 / 77,35 m2

Predaný - Byt B3.III.5 / 86,20 m2

Predaný - Byt B3.III.6 / 51,68 m2

Bytový dom B3 / Byt B3.IV.1 - 2 izbový byt Byt B3 4NP 1
Bytový dom B3 / Byt B3.IV.2 - 2 izbový byt Byt B3 4NP 5
Bytový dom B3 / Byt B3.IV.3 - 3 izbový byt Byt B3 4NP 4
Bytový dom B3 / Byt B3.IV.4 - 3 izbový byt Byt B3 4NP 2
Bytový dom B3 / Byt B3.IV.5 - 3 izbový byt Byt B3 4NP 3

Predaný - Byt B3.IV.1 / 70,45 m2

Predaný - Byt B3.IV.2 / 85,72 m2

Predaný - Byt B3.IV.3 / 98,24 m2

Predaný - Byt B3.IV.4 / 110,53 m2

Predaný - Byt B3.IV.5 / 80,23 m2

Bytový dom C1 / Byt C1.I.1 - 2 izbový byt Byt C1 1NP 1
Bytový dom C1 / Byt C1.I.2 - 2 izbový byt Byt C1 1NP 2
Bytový dom C1 / Byt C1.I.3 - 4 izbový byt Byt C1 1NP 3
Bytový dom C1 / Byt C1.I.4 - 2 izbový byt Byt C1 1NP 4
Bytový dom C1 / Byt C1.I.5 - 2 izbový byt Byt C1 1NP 5
Bytový dom C1 / Byt C1.I.6 - 3 izbový byt Byt C1 1NP 6
Bytový dom C1 / Byt C1.I.7 - 4 izbový byt Byt C1 1NP 7
Bytový dom C1 / Byt C1.I.8 - 3 izbový byt Byt C1 1NP 8
Bytový dom C1 / Byt C1.I.9 - 3 izbový byt Byt C1 1NP 9
Bytový dom C1 / Byt C1.I.10 - 4 izbový byt Byt C1 1NP 10
Bytový dom C1 / Byt C1.I.11 - 4 izbový byt Byt C1 1NP 11
Byt
Bytový dom C1 / Byt C1.I.12 - 2 izbový byt Byt C1 1NP 12
Bytový dom C1 / Byt C1.I.13 - 2 izbový byt Byt C1 1NP 13
Bytový dom C1 / Byt C1.I.14 - 2 izbový byt Byt C1 1NP 14
Bytový dom C1 / Byt C1.I.15 - 2 izbový byt Byt C1 1NP 15
Bytový dom C1 / Byt C1.I.16 - 1 izbový byt Byt C1 1NP 16
Byt

Predaný - Byt C1.I.1 / 48,48 m2

Predaný - Byt C1.I.2 / 60,82 m2

Predaný - Byt C1.I.3 / 93,85 m2

Predaný - Byt C1.I.4 / 60,38 m2

Predaný - Byt C1.I.5 / 53,09 m2

Predaný - Byt C1.I.6 / 72,38 m2

Predaný - Byt C1.I.7 / 86,55 m2

Predaný - Byt C1.I.8 / 76,16 m2

Predaný - Byt C1.I.9 / 71,23 m2

Predaný - Byt C1.I.10 / 90,72 m2

Voľný - Byt C1.I.11 / 90,14 m2 - 127 223 € s DPH

Predaný - Byt C1.I.12 / 57,05 m2

Predaný - Byt C1.I.13 / 60,37 m2

Predaný - Byt C1.I.14 / 54,95 m2

Predaný - Byt C1.I.15 / 53,78 m2

Voľný - Byt C1.I.16 / 32,39 m2 - 51 994 € s DPH

Bytový dom C1 / Byt C1.II.1 - 2 izbový byt Byt C1 2NP 1
Bytový dom C1 / Byt C1.II.2 - 2 izbový byt Byt C1 2NP 2
Bytový dom C1 / Byt C1.II.3 - 4 izbový byt Byt C1 2NP 3
Bytový dom C1 / Byt C1.II.4 - 2 izbový byt Byt C1 2NP 4
Bytový dom C1 / Byt C1.II.5 - 2 izbový byt Byt C1 2NP 5
Bytový dom C1 / Byt C1.II.6 - 3 izbový byt Byt C1 2NP 6
Bytový dom C1 / Byt C1.II.7 - 4 izbový byt Byt C1 2NP 7
Bytový dom C1 / Byt C1.II.8 - 3 izbový byt Byt C1 2NP 8
Bytový dom C1 / Byt C1.II.9 - 3 izbový byt Byt C1 2NP 9
Bytový dom C1 / Byt C1.II.10 - 4 izbový byt Byt C1 2NP 10
Bytový dom C1 / Byt C1.II.11 - 4 izbový byt Byt C1 2NP 11
Bytový dom C1 / Byt C1.II.12 - 2 izbový byt Byt C1 2NP 12
Bytový dom C1 / Byt C1.II.13 - 2 izbový byt Byt C1 2NP 13
Bytový dom C1 / Byt C1.II.14 - 2 izbový byt Byt C1 2NP 14
Bytový dom C1 / Byt C1.II.15 - 2 izbový byt Byt C1 2NP 15
Bytový dom C1 / Byt C1.II.16 - 1 izbový byt Byt C1 2NP 16

Predaný - Byt C1.II.1 / 54,12 m2

Predaný - Byt C1.II.2 / 60,82 m2

Predaný - Byt C1.II.3 / 93,85 m2

Predaný - Byt C1.II.4 / 60,38 m2

Predaný - Byt C1.II.5 / 53,09 m2

Predaný - Byt C1.II.6 / 75,79 m2

Predaný - Byt C1.II.7 / 90,63 m2

Predaný - Byt C1.II.8 / 76,16 m2

Predaný - Byt C1.II.9 / 71,23 m2

Predaný - Byt C1.II.10 / 90,72 m2

Predaný - Byt C1.II.11 / 93,90 m2

Predaný - Byt C1.II.12 / 57,05 m2

Predaný - Byt C1.II.13 / 60,37 m2

Predaný - Byt C1.II.14 / 54,95 m2

Predaný - Byt C1.II.15 / 53,78 m2

Predaný - Byt C1.II.16 / 32,39 m2

Bytový dom C1 / Byt C1.III.1 - 2 izbový byt Byt C1 3NP 1
Bytový dom C1 / Byt C1.III.2 - 2 izbový byt Byt C1 3NP 2
Bytový dom C1 / Byt C1.III.3 - 4 izbový byt Byt C1 3NP 3
Bytový dom C1 / Byt C1.III.4 - 2 izbový byt Byt C1 3NP 4
Bytový dom C1 / Byt C1.III.5 - 2 izbový byt Byt C1 3NP 5
Bytový dom C1 / Byt C1.III.6 - 3 izbový byt Byt C1 3NP 6
Bytový dom C1 / Byt C1.III.7 - 4 izbový byt Byt C1 3NP 7
Byt
Bytový dom C1 / Byt C1.III.8 - 3 izbový byt Byt C1 3NP 8
Bytový dom C1 / Byt C1.III.9 - 3 izbový byt Byt C1 3NP 9
Bytový dom C1 / Byt C1.III.10 - 4 izbový byt Byt C1 3NP 10
Bytový dom C1 / Byt C1.III.11 - 4 izbový byt Byt C1 3NP 11
Bytový dom C1 / Byt C1.III.12 - 2 izbový byt Byt C1 3NP 12
Bytový dom C1 / Byt C1.III.13 - 2 izbový byt Byt C1 3NP 13
Bytový dom C1 / Byt C1.III.14 - 2 izbový byt Byt C1 3NP 14
Bytový dom C1 / Byt C1.III.15 - 2 izbový byt Byt C1 3NP 15
Bytový dom C1 / Byt C1.III.16 - 1 izbový byt Byt C1 3NP 16

Predaný - Byt C1.III.1 / 54,12 m2

Predaný - Byt C1.III.2 / 60,82 m2

Predaný - Byt C1.III.3 / 93,85 m2

Predaný - Byt C1.III.4 / 60,38 m2

Predaný - Byt C1.III.5 / 53,09 m2

Predaný - Byt C1.III.6 / 78,12 m2

Voľný - Byt C1.III.7 / 90,63 m2 - 129 958 € s DPH

Predaný - Byt C1.III.8 / 78,16 m2

Predaný - Byt C1.III.9 / 71,23 m2

Predaný - Byt C1.III.10 / 90,72 m2

Predaný - Byt C1.III.11 / 99,66 m2

Predaný - Byt C1.III.12 / 57,05 m2

Predaný - Byt C1.III.13 / 60,37 m2

Predaný - Byt C1.III.14 / 54,95 m2

Predaný - Byt C1.III.15 / 53,78 m2

Predaný - Byt C1.III.16 / 32,33 m2

Bytový dom C1 / Byt C1.IV.1 - 4 izbový byt Byt C1 4NP 1
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.2 - 3 izbový byt Byt C1 4NP 2
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.3 - 2 izbový byt Byt C1 4NP 3
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.4 - 3 izbový byt Byt C1 4NP 4
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.5 - 3 izbový byt Byt C1 4NP 5
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.6 - 3 izbový byt Byt C1 4NP 6
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.7 - 3 izbový byt Byt C1 4NP 7
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.8 - 2 izbový byt Byt C1 4NP 8
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.9 - 3 izbový byt Byt C1 4NP 9
Bytový dom C1 / Byt C1.IV.10 - 3 izbový byt Byt C1 4NP 10

Predaný - Byt C1.IV.1 / 99,21 m2

Predaný - Byt C1.IV.2 / 116,73 m2

Predaný - Byt C1.IV.3 / 53,06 m2

Predaný - Byt C1.IV.4 / 98,03 m2

Predaný - Byt C1.IV.5 / 117,81 m2

Predaný - Byt C1.IV.6 / 110,78 m2

Predaný - Byt C1.IV.7 / 96,69 m2

Predaný - Byt C1.IV.8 / 61,94 m2

Predaný - Byt C1.IV.9 / 115,96 m2

Predaný - Byt C1.IV.10 / 101,25 m2

Bytový dom C2 / Byt C2.I.1 - 2 izbový byt Byt C2 1NP 1
Bytový dom C2 / Byt C2.I.2 - 2 izbový byt Byt C2 1NP 2
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.3 - 4 izbový byt Byt C2 1NP 3
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.5 - 4 izbový byt Byt C2 1NP 5
Bytový dom C2 / Byt C2.I.6 - 3 izbový byt Byt C2 1NP 6
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.7 - 4 izbový byt Byt C2 1NP 7
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.8 - 3 izbový byt Byt C2 1NP 8
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.9 - 3 izbový byt Byt C2 1NP 9
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.10 - 4 izbový byt Byt C2 1NP 10
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.11 - 4 izbový byt Byt C2 1NP 11
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.12 - 2 izbový byt Byt C2 1NP 12
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.13 - 2 izbový byt Byt C2 1NP 13
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.14 - 2 izbový byt Byt C2 1NP 14
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.15 - 2 izbový byt Byt C2 1NP 15
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.16 - 2 izbový byt Byt C2 1NP 16
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.I.17 - 3 izbový byt Byt C2 1NP 17
Byt

Rezervovaný - Byt C2.I.1 / 48,13 m2

Voľný - Byt C2.I.2 / 60,37 m2 - 84 086 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.3 / 93,39 m2 - 132 630 € s DPH

Predaný - Byt C2.I.5 / 112,79 m2

Voľný - Byt C2.I.6 / 72,02 m2 - 102 143 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.7 / 86,21 m2 - 123 701 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.8 / 77,36 m2 - 109 568 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.9 / 70,69 m2 - 100 830 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.10 / 89,96 m2 - 128 138 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.11 / 89,53 m2 - 127 763 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.12 / 56,10 m2 - 78 300 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.13 / 59,67 m2 - 84 023 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.14 / 59,45 m2 - 84 000 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.15 / 54,50 m2 - 76 373 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.16 / 54,39 m2 - 76 290 € s DPH

Voľný - Byt C2.I.17 / 92,34 m2 - 131 454 € s DPH

Bytový dom C2 / Byt C2.II.1 - 2 izbový byt Byt C2 2NP 1
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.2 - 2 izbový byt Byt C2 2NP 2
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.3 - 4 izbový byt Byt C2 2NP 3
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.5 - 4 izbový byt Byt C2 2NP 5
Bytový dom C2 / Byt C2.II.6 - 3 izbový byt Byt C2 2NP 6
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.7 - 4 izbový byt Byt C2 2NP 7
Bytový dom C2 / Byt C2.II.8 - 3 izbový byt Byt C2 2NP 8
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.9 - 3 izbový byt Byt C2 2NP 9
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.10 - 4 izbový byt Byt C2 2NP 10
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.11 - 4 izbový byt Byt C2 2NP 11
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.12 - 2 izbový byt Byt C2 2NP 12
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.13 - 2 izbový byt Byt C2 2NP 13
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.14 - 2 izbový byt Byt C2 2NP 14
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.15 - 2 izbový byt Byt C2 2NP 15
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.16 - 2 izbový byt Byt C2 2NP 16
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.II.17 - 3 izbový byt Byt C2 2NP 17
Byt

Voľný - Byt C2.II.1 / 53,49 m2 - 76 505 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.2 / 60,37 m2 - 89 768 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.3 / 93,39 m2 - 141 472 € s DPH

Predaný - Byt C2.II.5 / 112,79 m2

Voľný - Byt C2.II.6 / 75,21 m2 - 111 504 € s DPH

Rezervovaný - Byt C2.II.7 / 90,18 m2

Voľný - Byt C2.II.8 / 77,36 m2 - 116 872 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.9 / 70,69 m2 - 107 552 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.10 / 89,96 m2 - 135 675 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.11 / 92,84 m2 - 135 741 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.12 / 56,10 m2 - 83 520 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.13 / 59,67 m2 - 89 624 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.14 / 59,45 m2 - 89 600 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.15 / 54,50 m2 - 81 464 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.16 / 54,39 m2 - 81 376 € s DPH

Voľný - Byt C2.II.17 / 92,34 m2 - 138 559 € s DPH

Bytový dom C2 / Byt C2.III.1 - 2 izbový byt Byt C2 3NP 1
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.2 - 2 izbový byt Byt C2 3NP 2
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.3 - 4 izbový byt Byt C2 3NP 3
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.5 - 4 izbový byt Byt C2 3NP 5
Bytový dom C2 / Byt C2.III.6 - 3 izbový byt Byt C2 3NP 6
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.7 - 4 izbový byt Byt C2 3NP 7
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.8 - 3 izbový byt Byt C2 3NP 8
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.9 - 3 izbový byt Byt C2 3NP 9
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.10 - 4 izbový byt Byt C2 3NP 10
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.11 - 4 izbový byt Byt C2 3NP 11
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.12 - 2 izbový byt Byt C2 3NP 12
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.13 - 2 izbový byt Byt C2 3NP 13
Byt
Bytový dom C2 / Byt C2.III.14 - 2 izbový byt Byt C2 3NP 14
Bytový dom C2 / Byt C2.III.15 - 2 izbový byt Byt C2 3NP 15